Bookingførespurnad

Send oss gjerne ein bookingførespurnad for eit tilbod frå oss!

Det er ei glede for oss å gje deg eit best mogeleg tilbod på eit opphald hos oss.

Send oss difor gjerne ein bookingførespurnad ved å benytte vårt skjema for dette, og me vil sende deg eit godt tilbod i løpet av kort tid. 

 

Almaas Hotell Stord AS
Kjøtteinsvegen 60
Postboks 179, 5402 STORD

Telefon: +47 53 40 99 99
E-post: post@almaas-hotell.no