Informasjon

Levande dyr

Av hensyn til medgjester med astma og allergi tar ikke hotellet inn levende dyr.

Hotellet har ikke seperat opphaldsrom egna for levande dyr. Hensynet til medgjester med astma og allergi må difor prioriterast.

Førarhund for blinde, polititjenestehund med politi i uniform og redningshund i tjeneste/opplæring med tjenestesele, aksepterast og medbringes fritt.