Informasjon

Visjon, misjon, verdiar og forretningsidé

Vår visjon er å være eit fyrstevals hotell for forretningsreisande i sunnhordland. Me vil være det føretrekte hotellet under mottoet «Bu godt og rimeleg».

Vår misjon
Me er stolte av våre røtter og tro mot vårt konsept. Me held fast i Almaas Hotell Stord sin tradisjon med å sikra høg kvalitet og låg pris. Det er vår «misjon» å begeistra, overraska og få nøgde gjester frå heile verda.

Våre gjester
Me vil vera marknadsleiande og forsterka lojaliteten hos våre noverande gjester ved heile tida å vidareutvikla vårt produkt. Me sørgjer for eit konkurransedyktig forhold mellom pris og kvalitet, og vil sikre at me alltid har den beste kundeservicen.

Våre kundar
Me sørgjer for alltid å ha eit gjensidig, gunstig og globalt samarbeid med våre kundar.

Våre medarbeidarar
Me annerkjenner at vår suksess er avhengig av fullt engasjement hos våre medarbeidarar og ein sterk «teamspirit». Me vil sikre at me har trygge og konkurransedyktige forhold blant våre medarbeidarar og vil gi dei gode karrieremulighetar.

Samfunnet
Me vil være eit ansvarleg medlem av samfunnet, og retter oss etter alle lovar og reglar. Me vil leva opp til vår verksemds sosiale ansvar kva angår helse, sikkerheit og tryggleik i våre omgivelsar og miljø.

Verdiar
Våre kjerneverdiar er:

  • Kvalitet
  • Service
  • Nærheit
  • Mangfald
  • Lokalkunnskap

Disse fem verdiar utgjer fundamentet for vår verksemd og fungerer som rettesnor for våre medarbeidarar. Våre verdiar setter standarden for alt me gjer, og sikrer at me alltid prøver å gjere ting enda betre.

Forretningside
Du er ein del av forretningsideen vår. Vi prøver å gjør det på ein ukomplisert, avslappa og hyggeleg måte, slik at du alltid skal oppleve eit hotellbesøk hos oss som enkelt, bekvemt og prisgunstig. Almaas Hotell Stord skal være eit hotell som skaper gode resultat ved å tilby rimeleg og gode opplevingar til den kvalitetsbevisste gjest.